Lektori

Naši lektori sú odborníci na dané témy s dlhoročnou školiteľskou praxou.

Odbornosť našich lektorov garantujeme skúsenosťami pri práci v automobilovom priemysle od OEM výrobcov automobilov v celom dodávateľskom reťazci.

Lektori počas školení využívajú získané skúsenosti na prezentáciu teórie príslušnej témy, ako aj predstavenie praktických príkladov nadobudnutých počas profesionálneho života.