Profil spoločnosti

Spoločnosť EuroCon sa špecializuje na poskytovanie outsourcingu širokej škály služieb v oblasti kvality.

Hlavným poľom pôsobnosti je zabezpečovanie kontroly kvality a triedenia pre automobilový priemysel, ale aj pre zákazky v ďalších priemyselných odvetviach, kde je špecifická kontrola kvality vyžadovaná. Medzi ďalšie činnosti patrí organizovanie širokej ponuky špecializovaných školení a seminárov, či zabezpečovanie inžinieringu.


Kto sme

Sme dynamická spoločnosť, ktorá sa neustále vyvíja. Reagujeme na najnovšie trendy a požiadavky trhu, neustále hľadáme najnovšie cesty pre skvalitnenie riadiacich procesov. Podporujeme ďalšie vzdelávanie a profesijný rast našich zamestnancov, pretože náš trvalý úspech je podmienený aj našou schopnosťou získať, rozvíjať a udržať si najlepších zamestnancov.

Sila našej spoločnosti spočíva predovšetkým z flexibilného a komplexného prístupu k požiadavkám a potrebám aj toho najnáročnejšieho klienta. Spolupracujeme s tuzemskými zákazníkmi, ale aj s firmami so zahraničnou majetkovou účasťou, a preto realizujeme zákazky po celom území našej republiky i mimo nej.

Čo je naším cieľom

Cieľom spoločnosti je byť popredným a najvýznamnejším dodávateľom kontrolných a triediacich služieb na trhu a prinášať svojim klientom do projektov nové myšlienky, ktoré znížia náklady a skvalitnia výrobné procesy.

 

Pokračovať na   históriu spoločnosti