Pracovné a skladovacie priestory

Využite potenciál outsourcingu - ponúkame služby pre firmy v oblasti výroby, montáže, kontroly kvality, balenia, logistiky a skladovania


Vysoký štandard pracoviska

Skúsení a motivovaní zamestnanci podľa štandardov našej spoločnosti disponujú vhodným technickým vybavením pre bežné druhy manuálnych činností. Okrem toho sú pracoviská vždy stavebne a technicky prispôsobené požiadavkám klienta tak, aby spĺňali vysoké nároky vo farmaceutickom (čistota) alebo elektronickom (ESD) priemysle atď. Viac ako 60 profesionálne vybavených pracovísk s dostatočným osvetlením nám umožňuje poskytovať najvyššiu kvalitu práce.

 

Základné vybavenie pracoviska

 • ergonomické stoly s osvetlením
 • prívod elektrickej energie a stlačeného vzduchu
 • zväčšovacie zariadenia
 • meracie prístroje a kalibrátory
 • základné strojové a ručné náradie
 • váhy
 • ionizátor
 • manipulačné zariadenia
 • a dalšie…

 

Optimalizácia pracovného procesu

Disponujeme čistými a flexibilnými priestormi s celkovou rozlohou 1 500 m2 na dvoch miestach v Ústeckom kraji s možnosťou rozšírenia a úpravy podľa potrieb klienta tak, aby bol proces vždy čo najefektívnejší. V rámci špecifických požiadaviek klienta sme schopní zriadiť nový závod na potrebnom mieste.

 

Výhody

 • sníženie nákladov
 • možnost sústredit se na hlavnú činnosť vášho podniku
 • úspora času a vlastných zdrojov
 • zmernenie rizika
 • možnost presného plánovánia nákladov
 • prístup k profesionálym, moderným riešeniam
 • neustálé zlepšovanie efektivnosti a kvality procesov

Zlepšenie efektívnosti dodávateľského reťazca

Úzke prepojenie spoločností v holdingu EuroCon a využitie ich dlhoročných skúseností v príslušných oblastiach nám umožňuje cielene vás podporiť v problematických oblastiach.

Ak vaše výrobky nemajú požadovanú kvalitu a nie je možné ich preniesť do našich externých priestorov QCS, naša sesterská spoločnosť EuroCon Czech s.r.o. pre vás zavedie bránu kvality na požadovanom mieste (vo vašom závode, u zákazníka alebo u dodávateľa).

Ak vaše výrobky nie sú vhodné na externé spracovanie a vo vašom závode máte nedostatok pracovníkov, môžeme vás podporiť prostredníctvom našej tretej spoločnosti z EuroCon Holdingu - EC Agency s.r.o., ktorá sa špecializuje na agentúrne zamestnávanie a môže vám zabezpečiť potrebné množstvo a kvalifikáciu pracovníkov.