Engineering

Ponúkame krátkodobé aj dlhodobé zabezpečenie služieb našimi prevažne kmeňovými inžiniermi, a to ako pre nižší, stredný aj vyšší manažment v rámci OEM i TIER-n závodov. Úrovne vedomostí vždy závisia od konkrétneho dopytu a jasne určených požiadaviek zo strany zákazníka.


Jednotlivé činnosti a zodpovednosti sú potom presne definované a zapísané do Kick off protokolu, ktorý podpíšu obe zmluvné strany na začiatku projektu. Spokojnosť zákazníka s priebehom projektu priebežne monitoruje projektový manažér a ukončenie činnosti sa vyhodnotí krátkym dotazníkom o spokojnosti zákazníka.

Naše služby využívajú zákazníci naprieč celou organizáciou, napr.:

 • vývoj
 • technická príprava výroby
 • zákaznícka a dodávateľská kvalita
 • výroba
 • logistika
 • a ďalšie

Prehľad porftólia služieb:

 • podpora a rozvoj dodávateľov
 • Interim management
 • poradenstvo, tréningy, audity
 • komunikácia so zákazníkom, riešenie problémov u zákazníka, prípadne u dodávateľa
 • štandardné nástroje kvality (8D report, MSA, SPC, 5 Why, ...)
 • špecifické požiadavky zákazníkov v automobilovom priemysle (VW, BMW, GM, PSA, ...)
 • riešenie problémov vo výrobe, podpora pri stanovení a realizácii opatrení
 • zavádzanie systémov kvality (IATF 16949, VW - Formel Q, ...)
 • systematické metódy zlepšovania procesov
 • reorganizácia vnútrofiremných procesov, optimalizácia výrobných a informačných tokov