Kontrola a triedenie

Pre svojich zákazníkov zabezpečujeme širokú škálu služieb v oblasti kontroly a triedenia pre automobilový priemysel, ako aj pre mnoho ďalších odvetví.


KONTROLY

 • -  vstupné
 • -  medzioperačné
 • -  výstupné a skladové kontrolné práce
 • -  stena kvality

TRIEDENIE

 • -  vizuálna kontrola
 • -  meranie dĺžok a uhlov
 • -  triedenie podľa hraničného vzoru alebo pomocou kalibra
 • -  kontrola funkcií atď.

DROBNÉ OPRAVY

 • -  odhrotovanie
 • -  odihlovanie
 • -  zrážanie hrán
 • -  odmasťovanie atď.

ĎALŠIE SLUŽBY

 • -  prevzatie výroby a predvýroby
 • -  montáže a demontáže
 • -  baliace práce

Pre realizáciu zákaziek je náš pracovný tím vybavený vlastnou meracou technikou, nástrojmi a OOPP, využité v nasledujúcich zásahoch:

 • urgentné krátkodobé projekty
 • pravidelné výjazdy
 • dlhodobá spolupráca

Výhody partnerstva

 • outsourcingové riešenia pre Vašu firmu
 • jednoduchá kalkulácia ceny
 • transparentné náklady na zásah

Pre konkrétne informácie o cenách pre váš projekt kontaktujte obchodné oddelenie spoločnosti.