Training a školenia

Uvedomujeme si, že vzdelávanie je neoddeliteľnou súčasťou rozvoja spoločnosti a každého jednotlivca. V samostatnej sekcii Vzdelávanie preto našim zákazníkom ponúkame bohatú ponuku školení z rôznych odborov činnosti.


Jednotlivé kurzy ponúkame buď formou otvorených kurzov, ktoré sú prístupné širokej verejnosti, alebo variantu pre firmy - uzatvorené kurzy, kde budete mať k dispozícii nášho školiteľa iba pre svoj tím.

Školenia sa môžu konať v našich tréningových priestoroch pri Mladé Boleslavi a Trnave, kde je k dispozícii celé zázemie, prípadne v dohodnutých priestoroch priamo u klienta.

Za priebeh kurzov zodpovedajú naši profesionálni lektori, ktorí sú skúsení špecialisti vo svojich odboroch.

Aktuálne

Pozrite si aktuálnu ponuku kurzov v ČR a na Slovensku.