Lektoři

Naši lektoři jsou odborníci na daná témata s dlouholetou praxí školitele.

Odbornost našich lektorů je garantována zkušenostmi při práci v automobilovém průmyslu od OEM výrobců automobilů, napříč celým dodavatelským řetězcem.

Lektoři během školení využívají získaných zkušeností k prezentování nejen teorie daného tématu, ale rovněž k představení praktických příkladů nabitých během profesního života.