Technologie pro úpravu vody

EuroCon ve spolupráci s technologickým partnerem Boson Distribution SE pronajímá unikátní technologii EuroCon Water pro úpravu a harmonizaci vody, které využívá elektromagnetické pole ke změně struktury vody a tak mění její fyzikální vlastnosti.


Představení technologie

Jedná se o inovativní technologii, kterou lze využít i k úspoře energetických a provozních nákladů, ale také s ní lze zajistit kvalitní pitnou vodu přímo z vodovodního kohoutku.

Zařízení EuroCon Water se instaluje na přívod vody, může být instalováno na by-pass nebo přímo na potrubí. Zařízení se skládá z působiče a z řídící elektroniky s napájecím zdrojem, kde se simuluje sluneční záření se samouzdravovacími schopnostmi vody v přírodě.

V závislosti od individuálních požadavků a potřeb klienta nabízí EuroCon několik variant pronájmu zařízení EuroCon Water. Klientům jsou tak nabízeny různé typy zařízení EuroCon Water, s různou dobou nájmu a s různou frekvencí fakturace nájemného.

Účinky technologie

  • odstranění chlóru, antibiotik, hormonů, pesticidů a jiných chemických látek z vody
  • likvidace živého biofilmu („slizu“) v potrubí a zabránění jeho opětovnému výskytu
  • změkčení vody a snížení usazování vodního kamene se zachováním minerálů ve vodě
  • snížení nákladů na údržbu potrubí a spotřebičů s vodou spojenými (kávovar, myčka, varná konvice)
  • vytvoření zdravého živého prostředí, které je nevhodné pro opětovné množení mikroorganismů ve vodě
  • voda z vodovodního řádu má výrazně lepší chuť a vlastnosti horské pramenité vody
Technologie EuroCon Water změní vlastnosti kohoutkové vody, která tak plně nahradí barelovou a balenou vodu a sníží vaše náklady spojené s pitným režimem zaměstnanců.

Náhradní plnění

Pro potřeby divize pro úpravu vody společnost využívá vlastní chráněnou dílnu, kde probíhá kompletace technologických celků. Díky tomu je je společnost schopna veškeré své služby poskytovat v rámci náhradního plnění povinného podílu v zaměstnávání OZP. Výhodou pro klienty je tak výrazně menší nákladovost.