Pracovní a skladovací prostory

Využijte potenciál outsourcingu na maximum - nabízíme služby pro podniky v oblasti výroby, kompletace, kontroly kvality, balení, logistiky a skladování


Vysoký standard pracoviště

Zkušený a motivovaný personál dle standardů naší společnosti disponuje odpovídajícím technickým vybavením pro běžné typy manuálních činností. Pracoviště jsou vždy navíc stavebně a technicky přizpůsobena požadavkům klienta tak, aby splňovala i vysoké požadavky ve farmacii (čistota) nebo elektronice (ESD) apod. Více než 60 profesionálně vybavených pracovišť s odpovídajícím osvětlením nám umožňuje nejvyšší kvalitu práce

 

Základní vybavení pracoviště

 • ergonomické stoly s osvětlením
 • přívod elektřiny a stlačeného vzduchu
 • zvětšovací přístroje
 • měřicí přístroje a kalibry
 • základní strojní a ruční nářadí
 • váhy
 • ionizátor
 • manipulační technika
 • a další…

 

Optimalizace pracovního procesu

Ve dvou provozovnách v Ústeckém kraji máme k dispozici čisté a fl exibilní prostory o celkové ploše 1 500 m2 s možností rozšíření a úpravou dle potřeb klienta tak, aby proces byl vždy co nejefektivnější. V rámci specifi ckých požadavků klienta jsme schopni zřídit novou provozovnu v potřebné lokalitě

 

Výhody

 • snížení nákladů
 • možnost soustředit se na hlavní činnost vašeho podnikání
 • ušetříte čas a uvolníte své vlastní zdroje
 • zmírnění rizika
 • možnost přesného plánování nákladů
 • přístup k profesionálním, moderním řešeníma osvědčeným postupům
 • neustálé zlepšování efektivnosti a kvality procesů

Vyšší efektivita dodavatelského řetězce

Úzké propojení společností v holdingu EuroCon a využití jejich dlouholetých zkušeností ve svých oborech nám umožňuje Vás cíleně podpořit na problematických místech.

Pokud vaše výrobky nejsou v požadované kvalitě a není možné je převést do našich externích prostorů QCS, naše sesterská společnost EuroCon Czech s.r.o. pro Vás zrealizuje bránu kvality na potřebném místě (ve vašem závodě, u zákazníka nebo dodavatele).

Pokud Vaše výrobky nejsou vhodné pro externí zpracování a máte nedostatek personálu ve vašem závodě, tak Vás můžeme podpořit přes naši třetí společnost z Holdingu EuroCon – EC Agency s.r.o. se specializuje na agenturní zaměstnávání a může Vám zprostředkovat pracovníky v potřebném množství a kvalifi kaci.