Profil společnosti

Společnost EuroCon se specializuje na poskytování outsourcingu širokého spektra služeb v oblasti kvality.

Hlavním polem působnosti je zajišťování kontroly kvality a třídění pro automobilový průmysl, ale i pro zakázky v dalších průmyslových odvětvích, kde je specifická kontrola kvality vyžadována. Mezi další činnosti patří organizování široké nabídky specializovaných školení a seminářů či zajišťování engineeringu.


Kdo jsme

Jsme dynamickou společností s nepřetržitým vývojem. Reagujeme na nejnovější trendy a požadavky trhu, hledáme neustále nejnovější cesty pro zkvalitnění řídících procesů. Podporujeme další vzdělávání a profesní růst našich zaměstnanců, protože náš trvalý úspěch je podmíněn i tím, že dokážeme získávat, rozvíjet a udržet si ty nejlepší pracovníky.

Síla naší společnosti tkví především ve flexibilním a komplexním přístupu k požadavkům a potřebám i toho nejnáročnějšího klienta. Spolupracujeme nejen s tuzemskými zákazníky, ale i s firmami se zahraniční majetkovou účastí, a proto realizujeme zakázky po celém území naší republiky i mimo ni.

Co je náš cíl

Cílem společnosti je být předním a nejvýznamnějším dodavatelem kontrolních a třídících služeb na trhu a přinášet našim klientům do projektů nové myšlenky, které sníží náklady a zkvalitní výrobní procesy.

 

Pokračovat na   historii společnosti