Engineering

Nabízíme krátkodobé i dlouhodobé zajištění služeb našimi převážně kmenovými inženýry, a to jak pro nižší, tak pro střední i vyšší management v rámci OEM i TIER-n závodů. Úroveň znalostí je vždy závislá na konkrétní poptávce a jasně určených požadavcích ze strany zákazníka.


Jednotlivé činnosti a odpovědnosti jsou poté přesně nadefinovány a zapsány do Kick off protokolu, který podepíší obě smluvní strany na začátku projektu. Spokojenost zákazníka s průběhem projektu je průběžně monitorována projektovým manažerem a ukončení činnosti je vyhodnoceno krátkým dotazníkem o spokojenosti zákazníka.

Naše služby jsou u zákazníků využívány napříč organizací, např.:

 • vývoj
 • technická příprava výroby
 • zákaznická a dodavatelská kvalita
 • výroba
 • logistika
 • a další

Přehled portfolia služeb:

 • podpora a rozvoj dodavatelů
 • Interim management
 • poradenství, koučování, audity
 • jednání se zákazníkem, řešení problémů u zákazníka, připadně u dodavatele
 • standardní nástroje kvality (8D report, MSA, SPC, 5 Why, ...)
 • specifické požadavky zákazníků v automobilovém průmyslu (VW, BMW, GM, PSA, ...)
 • řešení problémů ve výrobě, podpora při stanovení a realizaci opatření
 • zavádění systémů kvality (IATF 16949, VW - Formel Q, ...)
 • systematické metody zlepšování procesů
 • reorganizace vnitrofiremních procesů, optimalizace výrobních a informačních toků