Zásady 5S – pravidlá a implemetácia metódy 5S do praxe

Základné preškolenie metodiky 5S

Základní informace

Rozsah výuky 0,5 dne
Metody výuky výklad, workshopy
Učební materiály   součást ceny kurzu
Občerstvení   součást ceny kurzu

Obsah kurzu

  • prehľad základných pravidel auditovania a terminológia (požadavky ISO 19011)
  • špecifické potřeby jednotlivých oblastí podniku (priame/nepriame)
  • väzba medzi SMK a 5S požiadaviek
  • praktický příklad 5S


Základné preškolenie metodiky 5S a plytvanie v spoločnostiach, detailná znalosť jednotlivých krokov 5S, 5S väzba na motiváciu zamestnancov, vzorové príklady z praxe

Všetkým pracovníkom z výrobnej aj nevýrobnej oblasti, inžinierom kvality-manažerom zlepšovacích procesov zodpovedným za implementáciu a auditovanie 5S procesov.

Základní znalosti managementu kvality, skúsenosti v odvetví automobilového priemyslu

Povinné předchozí absolvování kurzů: Není požadováno.

Termíny kurzu


Termín Místo konání Jazyk Obsazenost Cena Objednávka