Základní seznámení s požadavky IATF 16949

Současný stavem norem a předpisů v systémech kvality v automobilovém průmyslu.

Základní informace

Rozsah výuky 1,5 dne
Metody výuky výklad, společná cvičení a diskuse, případové studie
Učební materiály   součást ceny kurzu
Občerstvení   součást ceny kurzu

Obsah kurzu

  • seznámení se současným stavem norem a předpisů v systémech kvality v automobilovém průmyslu
  • základní seznámení s požadavky normy IATF 16949:2016 s vazbou na ISO 9001:2015


Seznámíte se se standardem IATF 16949:2016 s vazbou na ISO 9001:2015.

Managementu, řídícím pracovníkům, výkonným oddělením firem, které začínají s budováním systému kvality v oblasti dodávek pro automotive a kteří nemají ještě zkušenosti s požadavky automobilového průmyslu, např. nově nominovaní dodavatelé.

Praxe v automobilovém průmyslu, znalost normy ISO 9001:2015, znalosti ISO/TS 16949.

Povinné předchozí absolvování kurzů:
Absolvování kurzu Základy ISO 9001 nebo Aktualizace normy ISO 9001 (doporučeno)

Při splnění minimální 80 % docházky a po uhrazení faktury zákazníkem budou vystavena individuální osvědčení o absolvování školení.

IATF 16949:2016 Norma pro systém managementu kvality v automobilovém průmyslu . Publikace je v ceně kurzovného.

Termíny kurzu


Termín Místo konání Jazyk Obsazenost Cena Objednávka