VDA 6.5 Audit produktu

Naučíte se efektivně uplatňovat, plánovat, realizovat a vyhodnocovat výsledky auditu produktu.

Základní informace

Rozsah výuky 1 den
Metody výuky
Učební materiály   součást ceny kurzu
Občerstvení   součást ceny kurzu

Obsah kurzu

 • účel a význam auditu produktu v rámci systému kvality
 • účel a oblast použití 
 • jednotlivé části auditu produktu
  a) Program auditu
  b) Plán auditu 
  c) Provedení auditu produktu 
  d) Zpracování zprávy
  e) Nápravná opatření
 • kvalifikace zpracovatelů plánů auditů a auditorů
 • příklady a doporučení pro praxi


Obsah školení vychází z příručky VDA 6.5 (poslední revize), plus další dovednosti nad rámec VDA 6.5: Naučíte se efektivně uplatňovat, plánovat, realizovat a vyhodnocovat výsledky auditu produktu.

Všem, kteří chtějí lépe ovládat a nebo se chtějí zlepšit v metodách a postupech auditu produktu.

Znát základy managementu kvality, systému managementu kvality a základy jednotlivých nástrojů managementu kvality.

Při splnění minimální 80 % docházky a po uhrazení faktury zákazníkem budou vystavena individuální osvědčení o absolvování školení.

Nová publikace VDA 6.5 Audit produktu, kterou účastníci obdrží na kurzu a studijní materiály

Termíny kurzu


Termín Místo konání Jazyk Obsazenost Cena Objednávka