Statistické řízení procesů - SPC

Kurz pro všechny, kteří se aktivně zabývají řízením procesů.

Základní informace

Rozsah výuky 2 dní
Metody výuky Výuka je prováděna s ohledem na počáteční znalosti účastníků formou paralelních přednášek, praktický
Učební materiály   součást ceny kurzu
Občerstvení   součást ceny kurzu

Obsah kurzu

  • požadavky na statistické metody při řízení procesu vyplývající z norem ISO řady 9000, dokumentů VDA, QS 9000 a zásad TQM náhodné a zvláštní příčiny variability
  • regulační diagramy jako nástroj pro detekci zvláštních příčin variability rozbor výrobního procesu
  • identifikace působení nenáhodných vlivů způsobených zvláštními příčinami a odhad míry vnitřní náhodné variability procesu
  • statisticky zvládnutý proces a jeho rysy
  • rozdíl v přístupu ISO a VDA s QS metoda 6-sigma regulační metody při kontrole měřením
  • regulační metody při kontrole srovnáváním, jejich oblasti použití a podmínky pro jejich aplikaci
  • Shewhartovy a další regulační diagramy, včetně regulačních diagramů s rozšířenými mezemi, diagram CUSUM
  • různé typy ukazatelů způsobilosti a výkonnosti, jejich technické využití, ukázky aplikací a příklady
  • postupy při hledání cest pro snižování variability procesů, zejména při jejich nízké způsobilosti (výkonnosti)


Podrobně seznámí s rozborem výrobních či jiných, na čase závislých procesů, naučíte se stanovit vnitřní variabilitu procesu způsobenou pouze náhodnými vlivy a odlišit ji od často odstranitelné variability, vyvolané zvláštními příčinami. Zvládnete různé typy regulačních diagramů včetně určení příslušných regulačních mezí, případně výstražných mezí, a soustavné zpracování záznamů v regulačních diagramech až po výpočet a využití ukazatelů způsobilosti a výkonnosti. Výklad respektuje a objasňuje přístupy jak v normách ISO, tak v dokumentech VDA a QS 9000. Budou objasněny základní předpoklady pro uplatnění Shewhartových regulačních diagramů podle ČSN ISO 8258 a ukázány postupy při jejich nesplnění. Jedná se především o nesplnění předpokladu statisticky zvládnutého procesu a předpokladu normálního rozdělení sledovaného znaku kvality. Pozornost bude věnována ukazatelům způsobilosti a výkonnosti, jejich výpočtu, správné interpretaci a jejich intervalů spolehlivosti.

Všem, kteří se aktivně zabývají řízením procesů v provozech, pracovníkům v laboratořích a zkušebnách, nebo pracovníků kteří sledují ukazatele závislé na čase.

nejsou stanoveny

Při splnění minimální 80 % docházky a po uhrazení faktury zákazníkem budou vystavena individuální osvědčení o absolvování školení.

Termíny kurzu


Termín Místo konání Jazyk Obsazenost Cena Objednávka