MSA – analýza systému měření a měřidel

Kurz je určen k prohloubení znalostí z oblasti metrologie.

Základní informace

Rozsah výuky 1,5 dne
Metody výuky přednášky, případové studie a týmová práce
Učební materiály   součást ceny kurzu
Občerstvení   součást ceny kurzu

Obsah kurzu

  • stabilita a linearita měřidel
  • opakovatelnost a reprodukovatelnost systémů měření
  • studie srovnávacího měřidla
  • způsobilost systémů měření


Prohloubení znalostí z oblasti metrologie, pochopení a schopnost praktického použití metod analýz systémů měření a stanovení způsobilostí podle QS 9000 MSA 4. vydání.

Absolventům kurzu QMe a pracovníkům v oblasti metrologie a statistického zpracování dat, kteří řeší problematiku analýzy systémů měření a stanovení způsobilostí podle příručky QS 9000 MSA 4. vydání.

Požadavky na vzdělání a praxi: nejsou stanoveny
Povinné předchozí absolvování kurzů: není požadováno

Při splnění minimální 80 % docházky a po uhrazení faktury zákazníkem budou vystavena individuální osvědčení o absolvování školení.

Termíny kurzu


Termín Místo konání Jazyk Obsazenost Cena Objednávka