Kvalita výrobku a kontrolní plán

Cílem kurzu vysvětlit důležitost správně vytvořeného kontrolního plánu a vysvětlit kdy, kdo a jak tento plán vytváří.

Základní informace

Rozsah výuky 1 den
Metody výuky přednášky, případové studie a týmová práce
Učební materiály   součást ceny kurzu
Občerstvení   součást ceny kurzu

Obsah kurzu

  • co je to kvalitní výrobek
  • jak se určují kritické znaky a kritické vady
  • rozdíly mezi kontrolami výrobku a procesu
  • rozdíl mezi „Regulací“ a „Plánem reakce“
  • rozdíl mezi „vyrobenou“ a „vykontrolovanou“ kvalitou
  • druhy kontrolních technologií
  • kontrolní plán se zárukou za kvalitu výrobku
  • kdy a kdo tvoří kontrolní plán
  • kdy a proč FMEA


Vysvětlit účastníkům kurzu důležitost správně vytvořeného kontrolního plánu, seznámit je s tím, kdy, kdo a jak tento plán vytváří. Naučit je tyto plány tvořit tak, aby byly „zdí kvality“, přes kterou neprojde vadný výrobek s cílem vytvořit účinnou prevenci proti reklamacím, třídicím nebo svolávacím akcím.

Pracovníkům útvarů zabezpečování kvality, auditorům, technologům, manažerům projektu a všem ostatním zájemcům o tuto oblast.

nejsou stanoveny

Při splnění minimální 80 % docházky a po uhrazení faktury zákazníkem budou vystavena individuální osvědčení o absolvování školení.

Termíny kurzu


Termín Místo konání Jazyk Obsazenost Cena Objednávka