KANBAN - Vnitropodniková doprava

Vysvětlení vzájemného vztahu mezi plánováním výroby a produkcí, požadavky na zavedení výrobního a přepravního kanbanu ad.

Základní informace

Rozsah výuky 1,5 dne
Metody výuky výklad, workshopy
Učební materiály   součást ceny kurzu
Občerstvení   součást ceny kurzu

Obsah kurzu

  • tokově orientovaná výroba
  • Rüstrad – plánování výroby s různými produkty
  • KANBAN – přepravní, výrobní, elektronický, nepřímé oblasti
  • vliv optimalizace log.procesů na plánování výroby a skladové zásoby
  • vzájemný vztah vnitropodnikové dopravy, FIFO, supermarketů a Kanban procesů
  • příklady z praxe – stanovení výrobních / nevýrobních oblastí pro zavedení systému Kanban


Vysvětlení vzájemného vztahu mezi plánováním výroby a produkcí, požadavky na zavedení výrobního a přepravního kanbanu, vnitropodnikové dopravy, metody trvalé udržitelnosti kanbanu / vnitropodnikové dopravy

Manažerům kvality, inženýrům či technikům kvality, dále pracovníkům nákupu, vývoje, logistiky a výroby, kteří se podílejí na řešení kvality v příslušných procesech v automobilovém průmyslu - především členům projektových týmů při zavádění nové výroby, příp. při optimalizaci toku materiálů


Základní znalosti managementu kvality dle ISO/TS 16949 (IATF 16949) Zkušenosti v odvětví automobilového průmyslu, znalost specifických požadavků zákazníků na produkt a logistické procesy, základné znalosti štatistiky a plánovania výroby.

Povinné předchozí absolvování kurzů: Není požadováno.

Při splnění minimální 80 % docházky obdrží účastník osvědčení o absolvování kurzu.

Termíny kurzu


Termín Místo konání Jazyk Obsazenost Cena Objednávka